Prayers for the Philippine Election 2010

As early as 2008, November to be exact, in preparation for the Election this Monday May 1o, 2010, i tinkered with the idea of inviting bloggers and blogreaders for an online prayer brigade. I opened up the idea with 2 blogging buddies – Brother Utoy (currently a Blessed Sacrament seminarian  and now on a long vacation from blogging) and Bluepanjeet. These 2 prolific and crowd-drawing bloggers responded excitedly. Bluepanjeet created the banner and Brother Utoy’s blogging charm helped spread the campaign across the blogosphere. More than a year had past and the campaign goes free-wheeling which means we did not actually create a system of monitoring how many have joined so far. All we sense is that quite a number of bloggers did join, some composed their own prayers, while others simply placed the banner on their sidebar. For both ways of participation, including blogreaders who prayed in silence before their monitor while reading those composed prayers – we indeed have created a space for the Sacred. And for those who believe that Peace begins with and as a human imagination, a simple intention for a peaceful Election really matters.

As we tiptoe into D-Day where another chapter of our nation’s destiny is at stake, divisions aside, we all want a peaceful election, a peaceful Philippines, and leaders who could steer well this country. We may have differences in our choices on who to elect. But i remain convinced that if we choose peacefully, largely based on our conscience and from our moments of discernment, those differences need not further segregate us even violently. Inhumanly. We have to have the intention for peace, and this is what the following prayers i culled from bloggers who joined the Brigade are all about – to touch down the very core of our praying selves where peace resides, where every peace-loving Pinoy can look at the differences around and say – “they’re less real than our longing for a family-like moral and economic progress we call the Philippines.”  With my limited time, i am posting the following prayers, not really having the intention to discriminate those i was not able to dig up from the blogosphere. If there are other pray-ers who desired to be included, please email me at desertfish08@gmail.com and i’ll get to update this post. Again – let’s read these prayers not merely as information but with the intention of a praying believer. Small acts count so much beyond what we can measure. Thank you for dropping by.

From Brother Utoy:

Panginoon, gabayan nawa kami ng Espiritu Santo upang sa darating na 2010 ay makapaghalal kami ng isang Pangulong kawangis ni Kristo sa pagiging pari*, hari at propeta.

Kawangis ni Kristong Pari*, nawa siya’y magkaroon ng matibay na pananalig at masusing pakikinig sa Wika mo upang ang bansa’y maisulong niya sa tamang landas ng kabutihan at kapayapaan.

Kawangis ni Kristong Hari, nawa siya’y maging mabuting pastol ng kanyang kawan na ang hangad ay ang maging tapat na lingkod para sa ikauunlad ng sambayanan, at hindi para sa iilan lamang.

Kawangis ni Kristong Propeta, nawa siya’y magkaroon ng paninindigan para sa katutuhanan, upang ang pamahalaan ay malikhang tanggulan ng katuwiran at pagkakapantay-pantay.

Hinihiling namin ito sa ngalan ni Hesus,

AMEN.

From Brother Melo:

Ang aking panalangin…
Panginoon ng liwanag, tanglawan mo kami sa mga panahong ito kung kailan kailangan namin ang iyong paggabay habang inihahanda namin ang aming sarili sa darating na eleksyon. Liwanagan mo ang aming isip na makapamili ng tama at matuwid. Hinihingi namin ang Iyong pagpapala na sana ang diwa mo at kagustuhan ang maghari sa aming puso at malay.

Pawiin mo ang dilim sa landas, buhay at gawi namin. Pukawin mo rin ang lahat ng sa ami’y nasanay ng mahimlay sa kawalan ng ilaw. Papagalabin mo ang puso namin na aming mapagtagumpayan ang pagka-makasarili. Ilapit mo ang loob namin sa aming kapwa at akayin mo kami sa daang magdadala sa amin sa ginhawa dito sa lupa at mag-uuwi sa amin sa ligaya sa piling mo. Siya nawa.

Inang Maria, mapag-ampon sa mga Kristyano, ipanalangin mo kami!

From Crisendo

Dear God, give us your wisdom in choosing the right leader of our beloved country Philippines. Help us to be instrument of peace in this coming election. Enlighten everyone and give us your spirit of love and compassion as we obey your plans in this government. We prayed to you to bless us with a Leader who follows your will with holiness and has the spirit of LOVE and COMPASSION. Amen.

From Joanjoyce:

Father through your son Jesus we pray for peace, unity and growth for our country the Philippines, we pray for our government to be enlightened about their doings that they will not just do anything that can harm its people and just decide only for their own benefits. Help us Filipinos to choose the right president to elect, help us Father to practice our right to vote for a new President this coming 2010. We pray for guidance, strength and the wisdom to be able to elect a President who is willing to serve our country selflessly. AMEN.

From Utakmunggo:

Ama namin,

Grant us discernment to choose a virtuous leader, who will hold our country’s interest before his own, who is steadfast in fulfilling his moral obligations, who is wise, compassionate, nurturing, respectable and charismatic.

May he be a man of word and deed, who has respect for all living things, and who, in the face of antagonism and adversity, will not think himself above the law.

May he be a man of deep faith, whose mental faculties are governed first and foremost by good morals, and a sincere desire to instigate reform through peaceful means.

May his leadership bridge the chasm among social classes, and bring forth peace and unity in our country. May this be his legacy ever after. Amen.

From ifm:

Father, our country is experiencing a lot when it comes to true and honest governance. Because of this,
we humbly seek your guidance and blessing to give us a peaceful election in 2010;
that we will have the wisdom to vote the rightful leader;
that we will have a leader who will guide this nation with courage to face all adversities, the conviction to lead without succumbing to the temptations of harboring wealth through corruption and to be virtuous enough in dealing with the issues and problems this country will have to face;
that we, the Filipino people, will not fall short in fulfilling our obligations to this country… to exercise our freedom to vote, to decline all sorts of bribery and to have confidence and fortitude in going through the painful but fruitful process of fighting for what is right; also to have humility for accepting the outcome of this forthcoming election;
that the ones who lost the election will have the humility to concede and avoid practicing the classic crab mentality; to set aside self-importance, pretentiousness and greediness for the sake of our country;
lastly, that we will continually be blessed of your goodness and mercy as we go on with life.

This we ask through Jesus Christ, our Lord and Saviour.

Amen.

From Jorge:

Bilang isang OFW na walang pagkakataong bumoto, pinagdadasal ko na sana maging matalino ang mga tao sa pagpili ng mga kandidatong iluluklok nila sa pwesto. Nawa ay wag silang mabulag sa mga suhol at matamis na dila ng mga pulitiko, maging mapagmatyag, matapang at laging tapat. Isipin nawa nila na ito ay para sa ating kinabukasan at sa kinabukasan ng ating mga mahal sa buhay.

Para sa mga pulitiko na tatakbo sa dadating na eleksyon, nawa ay matutunan nila ang tunay na pagseserbisyo sa publiko. Maging makatao, tapat at magkaroon ng takot sa Diyos. Wag maging gahaman sa mga pagkakataon, kapangyarihan at kayamanan.

Maging mapayapa nawa ang darating na eleksyon. Amen.

From amorfrancis:

From Petitay:

Lord,

Bilang isang mamamayang pilipino ramdam ko ang pangangailangan ng aming bansa ng isang mabuting opisyal na tutulong sa kapwa ko mamamayan. Nawa sa darating na election sa 2010, ay linawin mo ang isip ng mga tao sa pagpili ng kanilang ihahalal upang mamuno. Nawa’y hindi maging magulo ang eleksyon.. Patnubayan mo ang aming bansa. Amen.

From joboiser:

ang aking dasal ..

Ama, madami na ang nasawi ang buhay, madami na ang nasaktan, madami na ang nasayang, madami na ang lumaban. pero kulang pa din. Ama, itinataas namin sayo ang lahat para sa halalan 2010, bantayan niyo po sana ang aming mga boto. bigyan niyo sana kami ng tamang pagiisip sa pagpili ng aming iboboto. at gabayan niyo po ang aming bayan. Salamat AMA…

From anaknikulapo:

Ito ang aking personal na dasal…

Diyos ko, Ama ni Lolo Abram, Allah ni Muhammad at Yahweh ni Ben David, Diyos ng Sanlibutan, sa pamamagitan ng aking natatanging besprend, nag-iisang kabalitaan, kapamilya, kapuso at ka-bonding na si JC…

Mula ngayon hangang sa darating na eleksyon, ito ang aking idinadasal:

Na sanay ang mga kakandidato ay magkaroon isang salita katulad ni Gloria, walang pinipiling kamag-anak o kaibigan tulad ni Erap, walang dinadagdag o binabawas katulad ni Ramos, hindi nangungurakot na tulad ni Makoy, at tumutupad sa pangako katulad ni Eddie Gil.

Naway kung lulustayin din lang nila ang kaban ng bayan, ito ay ipamahagi nila wag sa kanilang mga kamag-anak o kaibigan lamang kundi maging sa mga mahihirap na katulad ko na nagpipilit magklik sa sariling ads. Naway sa susunod, ambunan naman kami ni Joc Joc. Sanay mapuno na ng tulay at sementadong daan ang buong Pilipinas para wala na silang pagkukunan ng mga kickbacks.

At kung sila ay mananalo at ilalagay nila sa pwesto lahat ng kanilang mga crony at kamag-anak, sana’y lahat na ng mga kababayan ko ay nasa abroad na lahat. Sila na lang ang maiwan.

Naway ang mga botanteng tulad ko ay magiging wais na na katulad ni Lumen sa pagpili ng kanilang mga iboboto.

Sanay hindi na sila magbenta ng aliw boto sa murang halaga. Lahat ng bagay ngayon ay mahal na, depende sa law of supply and demand. At dahil malakas ang demand, mas malaki ang presyuhan ngayon.

Sanay di na sila matatakot sa mga baril na ibinabalandra ng mga goons ng mga kandidato. Ang tama ng baril ay nagagamot na, matagal na.

At kung tinatamad sila makinig sa mga plataporma ng mga kandidato, piliin na lang nila ang lahat ng sikatchupoy na kakilala nila gaya nina Victor Wood. Isipin mo, pag nanalo si Victor Wood, ambigat ng aming magiging first lady, si Madam Auring. Sisikat na naman kami sa mundo.

Yan ang aking dasal.

From sakurakel:

Lord, thank You very much for another opportunity that we can vote for the new leader of our country.
Thank You Lord that there are still Filipinos that are concerned for the country’s progress.
Thank You Lord for letting us feel that there are still hope and chance for us to have a better community.
Thank You very much Lord for always guiding and embracing our country even if we commit sins as a nation.
For this Lord, we praise You and we thank You!

Lord, I humbly asks Your presence in our mind and in our heart as we decide and vote the next leader of our country.
Please clean the heart and mind of every Filipino especially the candidates for the President position and the Filipino voters.
Please let us not worship the money, the fame and the power.
Please always guide our decisions and actions.
Please remind us Your simple yet powerful ten commandments.
Please never let go of our country. We need Your healing hands oh Lord.
Please use every Filipino to be the answer to the country’s prayer.
Let Your will be done in our country, Lord.
Please Lord, Hear our prayer.

From Rogue:

Heavenly FATHER,
I exalt YOU for the amazing things that YOU present me every day. I believe that all that goes on in my life is within YOUR plan. Every detail—that has happened, is now taking place, and will occur—is patterned out. This fact puts me at peace; all praise is definitely to YOU alone.
Thank YOU so much for the experiences, lessons, and opportunities that YOU have given me. Thank YOU for the blessings, forgiveness, guidance, and healing. Thanks very much for being there in every phase of my life. Most of all, thank YOU for directing me to this blog prayer brigade that asks for YOUR guidance in choosing the next rightful leader of our homeland. Thank YOU oh so much for convincing and pushing me to be a part of it.
Forgive me, LORD, for my wrong thoughts, desires, and actions. Forgive my countrymen who continue with everyday wrongdoings or offenses to YOU. Forgive us Filipinos for our ignorance and misplaced stubbornness. Forgive us if we are set apart from YOU and are indifferent to one another because of blood feuds, culture, language, physical obstructions, philosophies, and religions. For every transgression, we ask for YOUR pardon.
LORD, I pray that YOU would grant each and every Filipino the guidance to choose the right paths and to make the right decisions. Most of us don’t know what to do and are lost on the roads of life. Shine a light, LORD, on what we should do, where we should walk, when we should traverse it, and how we would do it. Principally, help us to understand why it should be done. I ask this especially now that the 2010 Presidential elections are fast approaching. Guide us to choose not the good, rather, the right President for our country—someone who embodies YOUR Word; and in doing so, would maneuver us to progress. Do not allow us to be blinded by mere ads & representations and endorsements by the famous. Help us to protect our votes, our decisions, from unscrupulous buyers, cheaters, and the corrupt. Help us to maintain the integrity of the 2010 elections. Guide every Pinoy to be proactive in the elections. I pray that they we will understand and take up our roles and be part of this progressive movement in Philippine history.
LORD, I pray for peaceful elections. I pray that family and social wars related to politics would cease. I pray that people will respect and accept life and the occurrences that YOU allow to happen. I pray for tranquility for the victims of political violence and for the families they have left behind—specifically those killed in the Maguindanao mass murders. I pray that the executioners will follow their conscience and answer to their wrong deeds.
LORD, YOU alone are the leader of our homeland. In the end, every decision, act, and outcome is in YOUR control. YOU will always be the Father of the Philippines, now and forever and ever.
AMEN.

From  Jhong Medina:

Our Almighty Father, we unified as one Filipino, praising your name to seek for your guidance and blessing. Hoping that on the coming 2010 Presidential Election you will bless our country with a shepherd and a leader that will give hope to all Filipino. May the 2010 Election be successful, peaceful and truthful for our country the Philippines. We ask this to our Lord Jesus Christ, Amen.

From Jordan Lazaro:

Panginoon, salamat at binigay mo sa amin ang bansang Pilipinas na pagsilbihan at protektahan. Ang bansang lubos naming mahal. Ang bansang ilang beses na nadapa’t nasubsob subalit nakatayo pa rin dahil sa mga Pilipinong matatag at tapat sayo.

At sa pagpili namin ng bagong mamumuno sa aming bansa sa susunod na taon, gabayan Niyo ang bawat isang Pilipino sa pagpili ng nararapat at karapatdapat na pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ipinagdarasal ko rin ang mga Pilipinong nawawalan na ng pag-asa, ang mga walang pakialam, ang mga kabataang unang beses na boboto, ang mga taga-paghatid ng balita at impormasyon, ang COMELEC na mamamahala ng botohan, ang mga magbabatanday ng boto, ang mga kandidatong planong tumakbo at lahat ng Pilipinong makikibahagi sa darating ng eleksyon.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.

From CDO Extreme:

“LORD, THY WILL BE DONE”

From Kengkay:

At eto ang aking panalangin sa Maykapal:

…Para sa aming bansang Pilipinas. Maging handa sana ang buong bayan na bumoto para sa isang taong alam nilang gagawa ng mabuti para sa kinabukasan ng bansa at sa mga taong naninirahan dito. At sana ay may isang tao na magiging tunay na lider para sa mas marami. Bigyan sana ng pagkakataong makapagsilbi ng matino ang mga taong nararapat para sa bansang Pilipinas sa 2010.

Patnubayan mo po kami. Amen.

From naglalambingnacute:

Panginoon,

Maraming salamat po sa lahat ng biyayang pinagkakaloob mo sa amin..

Salamat sa bansang PILIPINAS

Bansang ipanagkaloob mo sa amin na may demokrasya..

May paniniwala sayo at kakayahan umahon sa lahat ng hirap na pinagdadaanan nito..

At ngayon pong nalalapit na ang halalan…

Ipinapanalangin po namin na maging tahimik , maayos at mailayo sa anuman karahasan

Humihingi po kami ng gabay at katalinuhan SAYO… sa tamang pagpili ng magiging PRESIDENTE ng aming bansang sinilagan

Ituro mo po sa amin ang dapat ihalal..

Ipinapanalangin po namin na ang mga botante ay magkaroon ng kaalaman kung sino ba ang dapat iboto..

Na wag kaming padadala sa mga naririnig at obserbasyon lamang..

Na kami ay maging aware din sa gawain at kakayahan ng taong ihahalal

At ipinapanalangin po namin na…

Ang maging PRESIDENTE ay may takot SA IYO

Isang presidenteng walang bahid ng kasamaan , panglalamang.

Isang presidenteng tapat at pag may kakayahan mamuno at mag lingkod sa bayan ayon sa kalooban mo…

Pagpalain mo po sya Ama …

at..

itinataas po namin ang lahat SA IYO..

Let Your will be done o Lord..

From mailap:

“panginoon,
ako ngayon ay sumasamo sa iyong mahabaging puso, para sa kalinisan at katiwasayan ng halalan sa taong 2010.

patnubayan ninyo ang lahat ng mga boboto para magkaroon sila ng malawak na pang-unawa at tamang desisyon upang mapili nila ang tamang tao na kanilang iboboto.

at higit sa lahat, sino man po ang mapili na mamuno sa aming bansa, bigyan nyo po siya ng gabay upang makayanan niya ang lahat ng haharaping pagsubok sa hinaharap at maging patas siya sa lahat ng kanyang nasasakupan, at higit sa lahat, patnubayan nyo po siya sa lahat ng kanyang magiging desisyon para sa kinabukasan nang nakararaming pilipino.

ito po ay aking sinasamo sa iyo, aming tagapagligtas.”

From byahemj:

Panginoon, salamat at binigay mo sa amin ang bansang Pilipinas na pagsilbihan at protektahan. Ang bansang lubos naming mahal. Ang bansang ilang beses na nadapa’t nasubsob subalit nakatayo pa rin dahil sa mga Pilipinong matatag at tapat sayo.

At sa pagpili namin ng bagong mamumuno sa aming bansa sa susunod na taon, gabayan Niyo ang bawat isang Pilipino sa pagpili ng nararapat at karapatdapat na pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ipinagdarasal ko rin ang mga Pilipinong nawawalan na ng pag-asa, ang mga walang pakialam, ang mga kabataang unang beses na boboto, ang mga taga-paghatid ng balita at impormasyon, ang COMELEC na mamamahala ng botohan, ang mga magbabatanday ng boto, ang mga kandidatong planong tumakbo at lahat ng Pilipinong makikibahagi sa darating ng eleksyon.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.

From  samjuan:

Pakihawi naman po ang maitim na ulap ng ilusyon na pumapaibabaw sa isip ng marami sa aming mga Pilipino sa pagpili ng iluluklok sa pamahalaan sa darating na halalan.

Nawa’y wag na pong ma-highlight si kahirapan at ma-sensationalize bilang dahilan ng krimen, at sanhi ng mga trapong nagnanakaw ngkamal-kamal na pera ng bayan.

Sana po matauhan na ang maraming mga Pilipino na hindi lang sa showbiz giginhawa ang buhay. Maisip sana ngkaramihan na hindi lahat ngpinapalabas sa Telebisyon ay pawangkatotohanang maaring mangyari sa kani-kanilang mga buhay.

Madami sa mga pinapalabas ngayon ay puro eksaherasyon at inaangkop sa kiliti ng mag manunood. Mamulat sala ngdilat na dilat ang mata ng maraming Pinoy sa mga nangyayari sa paligid.

Please, please naman po, sa iyo, na may lalang ng sangkalawakan, pagalingin niyo naman ang mga Pinoy sa sakit na kalimot nang hindi nila agad malimutan ang mga pambabarubal na ginawa, ginagawa at gagawin sa kanila ng mga nakaluklok sa kapangyarihan at naatasang mamahala sa bayan.

Bigyan niyo po ang mga Pilipino ng anti-glare feature sa mata nang di sila masilaw sa kinang ng pera at suhol mula sa kung sino-sino sa panahon ng halalan. Tapos may paulit-ulit na paalala (a la public service announcement) na basta na lang maririnig sa loob ng ulo ng lahat na ang pera ay di susi sa kaunlaran at sa ikasusulong ng bansa.

Isulong ang Kultura at ang edukasyon para lalong magising ang kamalayan ng karamihan sa ating mga Pinoy na nahimbing na sa bangungot na dulot ng mahaaaaaaaaabang panahon ng pagkakaroon ng sabog na pamahalaan at sistema sa pamayanan.

Nawa’y ang maluluklok na mamamahala sa pamahalaan ay isang Pilipinong may matibay na paninindigan, malinaw ang pag-iisip at may puso at malasakit sa kapwa. Umaasa pa din po kaming lahat sa pagbabago. Makakaasa kayong gagawin ko din ang mga makakaya ko para makatulong sa pagkakamit ng pagbabago sa maraming aspeto ng pamumuhay sa Pilipinas.

Maraming salamat po! Pagpalain niyo kami!

Harinawa.

From princessdanielle:

Father God, our country needs restoration and we know that this should start from within. Lord, we ask for the revival of our country. And as we pray for this, we lift up to You the upcoming 2010 Presidential Election. May You guide all of us to choose the right leader that seeks Your name above all. A leader with a heart that longs after You. We also pray for the candidates to set aside their own selfish desires. That they may only think of the welfare of our country. Lord, we know nothing is impossible with You.

From rhino:

Dear God,

Hindi ko alam kung may pag-asa pang maging malinis at makabayan ang pulitika sa Pilipinas. In two years’ time, eleksyon na naman. Nakikini-kinita ko na ang mga political ads ng mga kakandidato, at ang trapik na idudulot nang walang pakundangang pangangampanya nila during rush hour.

Sana, sa madilim at mapanganib na desisyong gagawin naming mga Pilipino ay naroon Ka, ang sulo na magbibigay-liwanag sa aming mga isipan at magtuturo sa amin sa taong karapat-dapat na mamuno at maglingkod sa amin. May mga magtatangkang bilhin ang aming karapatan, aming boto kapalit nang kaunting halaga, pero alam ko na ang ningning nang iyong walang hanggang kabutihan ay mas makinang pa sa kahit anong dyamante at ginto.

Idinadalangin ko din ang isang mapayapa at malinis na eleksyon sa 2010.
Amen.

From  Marlo James:

Mahal naming Panginoon,

Taos puso po kaming nagpapasalamat sa inyong presensya sa aming bansa. Maraming salamat po sa mga biyayang aming natanggap at sa mga tatanggapin pa. Maraming salamat sa magandang kalusugan ng kapwa ko Pilipino at sa iba pang mga tao sa buong mundo.

Panginoon, patawad po sa aming mga kasalanan. Ialis niyo po kami sa mga temptasyon at iba pang mapanirang gawain.

Panginoon, muli po kaming humihingi ng inyong banal na presensya sa nalalapit na 2010 elections. Sana po ay mamulat na ang tao sa kung sino ang karapat-dapat na iboto at sana ay mawala na ang mga bayaran at kung ano mang karahasan dahil sa eleksyon. At sana po, ang mga tatakbo sa darating na eleksyon ay gagawin ang lahat ng kanilang sinabi at pinagako sa abot ng kanilang makakaya.

Panginoon, bigyan niyo rin po sana ng lakas ng loob ang mga botante sa darating na eleksyon na ipaglaban ang nararapat at maisabi ang mga kakaibang nangyayari sa eleksyon. Mulat na po kami sa paraan ng eleksyon sa bansa, sana po ay ang mga nagmamanipula ng mga pagbabago ng bilang ng boto ay makonsensya sa kanilang ginagawa.

Panginoon, sa mga kalamidad na dumating maraming salamat dahil naimulat mo ang mga mata ng bawat isa sa pagtulong sa mga mas nanganagilangan. Maraming salamat din po sa araw-araw naming gawain ay nananatili ka sa aming tabi.

Amen.

From Kevin Ray Chua:

Heavenly Father, as we turn a new chapter in our history from a divisive and polarizing government, we ask for your guidance and wisdom as we choose our next leader in May 10, 2010. A leader who is admired not only of his charisma and wit, but also of his integrity and sincerity.

Keep us away from violence, apathy and corruption.

Guide the people who want to perpetuate the term of Mrs. Gloria Macapagal-Arroyo and remove their term limits in pursuit of their own political interests.

Help us in making this country once again the shining beacon in this part of the world.

This we ask, in your name.

Amen.

From Bluepanjeet:

AMEN. AMEN.AMEN.


Advertisements

2 thoughts on “Prayers for the Philippine Election 2010

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s